ΦΕΚ 1846/Β/13-5-2020: Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Δείτε το ΦΕΚ:

The post ΦΕΚ 1846/Β/13-5-2020: Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία appeared first on The Greek Lawyer.