Αριθμ. Α.1114 Ρύθμιση ειδικών θεμάτων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της από 13.04.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄84). Δείτε το ΦΕΚ:

The post ΦΕΚ Β 1858/2020: Κυρώσεις για μεταβολές ΚΑΔ – Επιστροφή επιδομάτων appeared first on The Greek Lawyer.