Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30341 Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με το εξωτερικό και του κατάπλου πλοίων αναψυχής έως και τις 31.5.2020 και ώρα 15.00, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από […]

The post ΦΕΚ Β 1860/2020: Προσωρινοί περιορισμοί μετακίνησης από και προς Αλβανία appeared first on The Greek Lawyer.