Τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 16073/287/ 22-4-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19». Δείτε το ΦΕΚ:

The post ΦΕΚ Β 1863/2020: Τροποποίηση της με αριθμ. οικ. 16073/287/ 22-4-2020 Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών appeared first on The Greek Lawyer.