ΦΕΚ1854/2020: Παράταση ισχύος Αδειών Διαμονής, Δελτίων Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας και λοιπών προθεσμιών που συνδέονται με τη διοικητική διαδικασία καταγραφής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας α΄ και β΄ βαθμού. Δείτε το ΦΕΚ:

The post ΦΕΚ1854/2020: Παράταση ισχύος Αδειών Διαμονής, Δελτίων Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας appeared first on The Greek Lawyer.