Ανακοίνωση Α΄ Τμήματος σχετικά με την προσωρινή αναστολή των εργασιών του από 16.5.2020 έως 31.5.2020 18/05/2020 Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου δεύτερου της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30340/15.5.2020 (ΦΕΚ 1857 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, αναστέλλονται προσωρινά για το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 16 Μαΐου 2020 έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 για προληπτικούς λόγους […]

The post Ανακοίνωση Τμημάτων ΣτΕ Α΄ Β΄ ΣΤ τμημάτων ΣτΕ 18-5-2020 appeared first on The Greek Lawyer.