Με το νέο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού και συγκεκριμένα: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Θεσπίζεται το νομοθετικό πλαίσιο για την ανάπτυξη, ανάδειξη και προώθηση του καταδυτικού τουρισμού στην Ελλάδα. Ειδικότερα μεταξύ άλλων προβλέπονται τα ακόλουθα: α. Συνιστάται Συμβούλιο Καταδυτικού Τουρισμού, αποτελούμενο από οκτώ (8) μέλη, το οποίο έχει ως σκοπό […]

The post Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για τις ειδικές μορφές τουρισμού και τις διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη appeared first on The Greek Lawyer.