ΦΕΚ Α 99/2020: Τροποποίηση του π.δ. 11/2004 «Οργανισμός Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» (Α΄ 6) Δείτε το ΦΕΚ:

The post ΦΕΚ Α 99/2020: Τροποποίηση του π.δ. 11/2004 «Οργανισμός Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» (Α΄ 6) appeared first on The Greek Lawyer.