ΦΕΚ Β 1862/2020: Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις. Δείτε το ΦΕΚ:

The post ΦΕΚ Β 1862/2020: Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις appeared first on The Greek Lawyer.