Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30340/15-5-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 1857/15-5-2020): Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου δεύτερου της Δ1α/ΓΠ.οικ.30340/15.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών (Β’ 1857) παρατείνεται έως […]

The post Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών: Ανακοίνωση για τη λειτουργία του appeared first on The Greek Lawyer.