Επί του ζητήματος που ανέκυψε εν σχέσει με το θεσμό Νομικής Βοήθειας, συνεδρίασε εκτάκτως χθες 19/5/2020 και σήμερα 20/5/2020 η Επιτροπή Νομικής Βοήθειας του Δ.Σ.Α. και εξέδωσε το κάτωθι πόρισμα: Σε συνέχεια της διακοπείσης έκτακτης συνεδρίασης της 19ης-5-2020, για το αναφυέν ζήτημα σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού Νομικής Βοήθειας, κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας […]

The post Πόρισμα της Επιτροπής Νομικής Βοήθειας του ΔΣΑ appeared first on The Greek Lawyer.