Ανακοίνωση Δ/νσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αττικής αναφορικά με την λειτουργία της πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Ραντεβού Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου που μας διαβιβάστηκε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας “Για απρόβλεπτους τεχνικούς λόγους η λειτουργία της πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Ραντεβού θα καθυστερήσει για λίγες μέρες“. Εκ των Δ/νσεων Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Αθηνών Α’, Κεντρικού Τομέα & Δυτικής Αττικής, […]

The post Ανακοίνωση ΔΑΜ Αττικής για Ηλεκτρονικό Ραντεβού: Καθυστερήσεις λόγω τεχνικών προβλημάτων appeared first on The Greek Lawyer.