Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, σε συνέχεια των από 16-5-2020 με αρ. πρωτ. /Ε.Π. 16 και 19-5-2020 με αρ. πρωτ. 1957 πράξεων -ανακοινώσεών του για το χρονικό διάστημα από 25-5-2020 μέχρι και 31-5-2020 αποφάσισε ότι επιπλέον των όσων ήδη αναφέρεται ότι διενεργούνται με τις δύο ως άνω πράξεις- ανακοινώσεις μας, θα διενεργούνται και […]

The post Συμπληρωματική απόφαση σχετικά με την λειτουργία του Ειρηνοδικείου Αθηνών απο τις 25 έως τις 31 Μαίου appeared first on The Greek Lawyer.