ΤρΔΠρΑθ 5396/2020   Κοινωνική ασφάλιση – Δικηγόροι – Μη εκπλήρωση ή ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών – Επίδειξη εγγράφου  Οι ασφαλιστικές παροχές δεν απαιτείται να βρίσκονται σε σχέση ευθείας ανταποδοτικότητας προς τις εισφορές που έχουν καταβληθεί. Η ιδιότητα του ασφαλισμένου στο ΕΤΑΑ-ΤΑΝ (ήδη ΕΦΚΑ) συνάπτεται με την τυπική κτήση της ιδιότητας του δικηγόρου και διαρκεί για όσο […]

The post ΤρΔΠρΑθ 5396/2020: Κοινωνική ασφάλιση – Δικηγόροι – Οι ασφαλιστικές παροχές δεν απαιτείται να βρίσκονται σε σχέση ευθείας ανταποδοτικότητας προς τις εισφορές που έχουν καταβληθεί appeared first on The Greek Lawyer.