ΦΕΚ Β 197/2020: Υπηρεσία Ασύλου – Παράταση των μέτρων έως 7/06/2020 Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/ 21.3.2020 (Β’ 985) κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου έως και τις 7.6.2020. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΥΓΕΙΑΣΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου […]

The post ΦΕΚ Β 197/2020: Υπηρεσία Ασύλου – Παράταση των μέτρων έως 7/06/2020 appeared first on The Greek Lawyer.