Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς συγκατάθεση μεταξύ άλλων όταν είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση υπέρτερου έννομου συμφέροντος, όπως στην περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία που ζητούνται είναι αναγκαία για την αναγνώριση άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου. Πρόκληση ηθικής βλάβης στο υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων. Τήρηση της αρχής της αναλογικότητας […]

The post ΑΠ 79/2020: Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – Εύλογο ποσό χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης – Αρχή αναλογικότητας – Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου appeared first on The Greek Lawyer.