ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Tη λειτουργία από τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2020, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο τέταρτο: α) του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου και των Ειδικών Δικαστηρίων του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και του άρθρου 99 του Συντάγματος, β) του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας, γ) του Ελεγκτικού Συνεδρίου […]

The post ΚΥΑ: Επαναλειτουργία των Δικαστηρίων appeared first on The Greek Lawyer.