ΦΕΚ Β 2093/2020: Λειτουργία Υποθηκοφυλακείων από 1/06 έως 15/07/2020 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33466 Κανόνες τήρησης αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως και 15.7.2020, των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω – Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο […]

The post ΦΕΚ Β 2093/2020: Λειτουργία Υποθηκοφυλακείων από 1/06 έως 15/07/2020 appeared first on The Greek Lawyer.