Αίτηση του ενός κληρονόμου για έκδοση κληρονομητηρίου που θα πιστοποιεί το κληρονομικό δικαίωμα όλων των κληρονόμων. Κοινό κληρονομητήριο. Παράλληλη κληρονομική διαδοχή, εν μέρει από διαθήκη και εν μέρει εξ αδιαθέτου. Διαχρονικό δίκαιο. Προϋποθέσεις έκδοσης κληρονομητηρίου που περιλαμβάνει παράλληλη διαδοχή. Διαζευτική συνδρομή. Μνεία στη διαθήκη ότι ως προς τη λοιπή περιουσία θα εφαρμοστεί εξ αδιαθέτου διαδοχή. Αναφορά και απόδειξη ύπαρξης λοιπής περιουσίας […]

The post ΕιρΠειρ 12/2020: Κληρονομητήριο – Κοινό κληρονομητήριο – Παράλληλη κληρονομική διαδοχή appeared first on The Greek Lawyer.