Με την Δ1α/ΓΠ.οικ. 33202/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2033/Β/28.5.2020) αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η επανέναρξη από 1.6.2020 της λειτουργίας του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας. Ως προς τον τρόπο επαναλειτουργίας των ως άνω δικαστηρίων επισημαίνονται τα εξής: Το χρονικό διάστημα της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των […]

The post 1 Ιουνίου: Η λειτουργία του ΣτΕ – Ελεγκτικού Συνεδρίου – Τακτικών Διοικητικών δικαστηρίων appeared first on The Greek Lawyer.