3/2020 Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (νέα τακτική Διαδικασία): αποζημίωση από μη εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης. Η απόφαση περιέχει μία εξαιρετική ανάλυση των καθηκόντων του ιατρού εργασίας και του ρόλου των ΕΞΥΠΠ, όπως και των προϋποθέσεων για την αδικοπρακτική ευθύνη και την ευθύνη για αποζημίωση λόγω μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων εκ της συναφθείσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Αναλύει επίσης την ευθύνη […]

The post 3/2020 Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (νέα τακτική Διαδικασία): αποζημίωση από μη εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης. appeared first on The Greek Lawyer.