Η υποβολή των ατνιγράφων πτυχίων των ασκουμένων δικηγόρων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( askoumenoi@dsa.gr). Ο Δ.Σ.Α. επιφυλάσσεται να ζητήσει τα πρωτότυπα οποτεδήποτε και να διενεργήσει δειγματοληπτικούς ελέγχους. Πηγή: dsa.gr 

The post Ασκούμενοι Δικηγόροι: Υποβολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντιγράφων πτυχίων appeared first on The Greek Lawyer.