Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΣΑ την 2.6.2020, εγκρίθηκε η εισήγηση της αρμόδιας ad hoc Επιτροπής του ΔΣΑ σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 74§6 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 104). Τα βήματα για τη λήψη ενόρκων βεβαιώσεων από δικηγόρους έχουν, συνοπτικά, ως εξής: Βήμα 1ο: Ο ενόρκως βεβαιών προσέρχεται αυτοπροσώπως στο γραφείο […]

The post Υπόδειγμα ένορκης βεβαίωσης από Δικηγόρο appeared first on The Greek Lawyer.