1. Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΝΣγ/οικ.19875/ΦΝ393/2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός εξαιρέσεων από την απαγόρευση διέλευσης στο παράπλευρο και εναλλακτικό οδικό δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας». 2 Έγκριση του προϋπολογισμού της εταιρείας «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» για το έτος 2020, σύμφωνα με το άρθρο 117Β παρ. 11 του ν. […]

The post ΦΕΚ Β 2119/2020: Καθορισμός εξαιρέσεων από την απαγόρευση διέλευσης στο παράπλευρο και εναλλακτικό οδικό δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας appeared first on The Greek Lawyer.