Δημοσιεύθηκε η απόφαση διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού για το Έργο “Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης / Ολοκληρωμένη πλατφόρμα κανονιστικής διαδικασίας μέσω  Αξιολόγησης και επικαιροποίησης προτύπων καλής νομοθέτησης και νομοπαραγωγικής και κανονιστικής διαδικασίας”, συνολικού  προϋπολογισμού €2.810.083,56. Ο διαγωνισμός προβλέπεται να προκηρυχθεί από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ εντός των επόμενων ημερών. Η Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση […]

The post ΚτΠ: Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για το Έργο “Εθνική Πύλη Κωδικοποίησης” appeared first on The Greek Lawyer.