ντάχθηκε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 13637 ΕΞ 2020 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2160/Β/4-6-2020, προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης χορήγησης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Κατά την προσέλευση του ασφαλισμένου […]

The post Μέσω ΚΕΠ η έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας appeared first on The Greek Lawyer.