Αριθμός  38/2020 ΠΡΑΞΗ του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως Πρωτοδικείου Πειραιώς Συνεδρίαση της  9ης Ιουνίου  2020   Στην σημερινή συνεδρίαση, το Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψιν του και την από 4-6-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος πληροφορικής της γραμματείας του Πρωτοδικείου, αποφασίζει ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, που επιθυμούν να λάβουν, ηλεκτρονικά, αντίγραφα (απλά και επίσημα) δικαστικών αποφάσεων […]

The post Ανακοίνωση Πρωτοδικείου Πειραιά – Λήψη Αντιγράφων Πολιτικών Αποφάσεων appeared first on The Greek Lawyer.