Με την εγκύκλιο 2080/2020 της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται για ενημέρωση και εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 με βάση τις οποίες επέρχεται μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες από 01.06.2020 έως και 31.10.2020 και διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 1. Στο Κεφάλαιο Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος III του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) αναφέρονται […]

The post Αναλυτικά οι υπηρεσίες και τα αγαθά για τα οποία μειώνεται ο ΦΠΑ appeared first on The Greek Lawyer.