Το άρθρο 97 του Νόμου 4689/27.5.2020 (ΦΕΚ 103Α/27.5.2020) περί Πνευματικής λύσης θρησκευτικού γάμου ορίζει ότι “Η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4509/2017 (Α’ 201) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, ο έχων έννομο συμφέρον αιτείται την πνευματική λύση του από την Ιερά Μητρόπολη, στην οποία ανήκει ο Ιερός Ναός όπου τελέστηκε […]

The post Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος: Πνευματική λύση γάμου (Εγκύκλιος) appeared first on The Greek Lawyer.