ΦΕΚ Α 110/2020 – ΠΔ 50/2020: Οργάνωση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κρυπτογραφία, Ασφάλεια και Συστήματα Πληροφοριών (Master of Cryptography, Security and Information Systems)» του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων. Δείτε το ΦΕΚ:

The post ΦΕΚ Α 110/2020 – ΠΔ 50/2020: Οργάνωση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Κρυπτογραφία, Ασφάλεια και Συστήματα Πληροφοριών (Master of Cryptography, Security and Information Systems)» του Τμήματος Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων appeared first on The Greek Lawyer.