ΦΕΚ Β 2228/2020 Αριθμ. 25006 οικ. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39782οικ./1997 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης «Ρύθμιση λεπτομερειών που αφορούν τη διενέργεια διαγωνισμού Δικαστικών Επιμελητών» (Β’ 358).   Δείτε το ΦΕΚ:

The post ΦΕΚ Β 2228/2020: Διαγωνισμός Δικαστικών Επιμελητών – Ρύθμιση λεπτομερειών που αφορούν στη διενέργεια appeared first on The Greek Lawyer.