ΕιρΑθ 2051/2020 Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – Απόρριψη ενστάσεως πιστωτή περί δόλιας αδυναμίας πληρωμής – Εύλογη πεποίθηση και αισιοδοξία της αιτούσας ως προς τη δυνατότητα αποπληρωμής των οφειλών της – Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών που οδήγησε την αιτούσα σε κατάσταση υπερχρέωσης.  Ενσυνείδητη αμέλεια αιτούσας, η οποία κατά την κατάρτιση των τραπεζικών προϊόντων δεν απέβλεπε σε […]

The post ΕιρΑθ 2051/2020: Απόρριψη ενστάσεως πιστωτή περί δόλιας αδυναμίας πληρωμής – Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων appeared first on The Greek Lawyer.