ΦΕΚ Β 2273/2020 Αριθμ. 22804/Δ1. 7772 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 (Β΄ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δείτε το ΦΕΚ:

The post ΦΕΚ Β 2273/2020: Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων σε ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ appeared first on The Greek Lawyer.