ΦΕΚ Β 2333/2020 Αριθμ. οικ. 21457/418 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 14237/20-9-2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.459 ανέργων νέων, ηλικίας 18-24 ετών» (Β’ 3379) Δείτε το ΦΕΚ:

The post ΦΕΚ Β 2333/2020: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 1.459 ανέργων νέων ηλικίας 18-24 ετών appeared first on The Greek Lawyer.