Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Διαγραφή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ λόγω ελλιπούς αιτιολογίας. Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου η αρμόδια υπηρεσία προχώρησε στη διαγραφή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ για υπαίθριο εμπόριο, λόγω ελλιπούς αιτιολογίας της έκθεσης βεβαίωσης παράβασης. Δείτε της Σύνοψης Διαμεσολάβησης:  

The post Συνήγορος του Πολίτη: Διαγραφή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ λόγω ελλιπούς αιτιολογίας appeared first on The Greek Lawyer.