ΦΕΚ Β 2370/2020 Αριθμ. 8958 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειο νομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορω νοϊού COVID-19» (Β’ 2084). Δείτε το ΦΕΚ:

The post ΦΕΚ Β 2370/2020: Υγειονομικά πρωτόκολλα τουριστικών επιχειρήσεων appeared first on The Greek Lawyer.