Για 7 μήνες από την ημερομηνία λήξης τους έχουν παραταθεί οι άδειες οδήγησης, σύμφωνα με Κανονισμό της Ευρωπαϊκής ´Ενωσης. Ως εκ τούτου, όπως υπενθυμίζει και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,  οι πολίτες μπορούν να οδηγούν μέχρι εξαντλήσεως των παραπάνω προθεσμιών χωρίς κανένα πρόβλημα. Εξαίρεση από την δυνατότητα αυτή ισχύει μόνο για την οδήγηση σε τρίτες […]

The post Επτά μήνες παράταση στα διπλώματα που έχουν λήξει έδωσε η ΕΕ appeared first on The Greek Lawyer.