ΔΠΑ 4619/2020, 5ο Τμήμα Αγωγή αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου προς αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας που υπέστη ο ενάγων εξαιτίας της – κατά τους ισχυρισμούς του – έλλειψης, στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, πρόβλεψης που να διασφαλίζει τη δυνατότητα των διοικούντων νομικά πρόσωπα να αμφισβητήσουν λυσιτελώς, είτε ενώπιον της Διοίκησης είτε ενώπιον Δικαστηρίου, τη νομιμότητα της […]

The post ΔΠΑ 4619/2020: Αστική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου σε περίπτωση παράλειψης νομοθέτησης αντίθετης στο Σύνταγμα appeared first on The Greek Lawyer.