Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια απόφαση με θέμα: Καθορισμός ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού στα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου. Δείτε την εγκύκλιο:

The post Καθορισμός ωραρίου εξυπηρέτησης κοινού στα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου appeared first on The Greek Lawyer.