Νέα ημερομηνία διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία – Β’ Φάση». Δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση στη Διαύγεια:

The post Νέα ημερομηνία διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία – Β’ Φάση» appeared first on The Greek Lawyer.