Με την νέα απόφαση της ΑΑΔΕ Α.1128/2020 προστίθενται στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΛ.1133/2008) οι εξής οικονομικές δραστηριότητες. Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 52.21.26 Υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης 52.21.26.01 Υπηρεσίες Επαναφόρτισης Συσσωρευτών Ηλεκτρικών Οχημάτων 52.21.26.02 Υπηρεσίες διαχείρισης και εκμετάλλευσης Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 52.21.26.03 Υπηρεσίες διεκπεραίωσης συναλλαγών και διαλειτουργικότητας Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων     Πηγή: Taxheaven

The post Ηλεκτροκίνηση: Προσθήκη νέων ΚΑΔ στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων appeared first on The Greek Lawyer.