(Α) Η ελευθερία εγκαταστάσεως και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (άρθρα 49 και 56 της ΣΛΕΕ) υπόκειται σε περιορισμούς για λόγους δημοσίας τάξεως, δημοσίας ασφαλείας και δημοσίας υγείας (ήτοι, για τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 51 και 52 της ΣΛΕΕ, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 62, έχουν εφαρμογή και στον τομέα της ελεύθερης παροχής […]

The post ΣτΕ Ολομ. 1160/2020: Οικονομική ελευθερία – Ελευθερία παροχής υπηρεσιών – Υπηρεσίες στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου appeared first on The Greek Lawyer.