Διευκρινιστικό Ενημερωτικό Σημείωμα για τα δάνεια από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το Εγγυοδοτικό Ταμείο CoViD-19 κοινοποίησε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ειδικότερα: Σε σχέση με τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ΤΕΠΙΧ ΙΙ με επιδότηση επιτοκίου και τα δάνεια με εγγύηση από το Εγγυοδοτικό Ταμείο CoViD-19, κατόπιν μιας σειράς ανακριβών και παραπλανητικών δημοσιευμάτων από μερίδα του Τύπου, η […]

The post ΤΕΠΙΧ 2: Βήμα – βήμα η διαδικασία appeared first on The Greek Lawyer.