Στο νομοσχέδιο με τίτλο «ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ», γενικεύεται η υποχρεωτική παράσταση πληρεξουσίου δικηγόρου. Συγκεκριμένα, η αιτιολογική έκθεση αναφέρει: “Γενικεύεται, ακόμη και στις περιπτώσεις των διαφορών από την εκτέλεση […]

The post Υποχρεωτική η παράσταση δια πληρεξουσίου δικηγόρου και στις διαφορές από την εκτέλεση συνταξιοδοτικών μεταβολών appeared first on The Greek Lawyer.