ΦΕΚ Β 2566/2020 Αριθμ. απόφ. 759/2020 Νέα Μεθοδολογία Υπολογισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για την κάλυψη δαπανών παροχής του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου ως υπηρεσίας κοινής ωφελείας σε εφαρμογή της υπουργικής απόφασης ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 (Β΄ 242/2018). Δείτε το ΦΕΚ:

The post ΦΕΚ Β 2566/2020: Νέα Μεθοδολογία Υπολογισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για την κάλυψη δαπανών παροχής του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου appeared first on The Greek Lawyer.