ΜονΔΠρΑθ 5293/2020   ΕΦΚΑ – Τομέας Νομικών – Προσφυγή ακύρωσης ειδοποίησης πληρωμής – Ασφαλιστικές εισφορές – Πράξη βεβαίωσης οφειλής. Απαράδεκτη προσφυγή για την ακύρωση «ειδοποίησης πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών» της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης Τομέα Νομικών του ΕΦΚΑ. Η προσβαλλόμενη ειδοποίηση δεν επιφέρει καμία έννομη συνέπεια και ως εκ τούτου στερείται εκτελεστού χαρακτήρα. Η διαδικασία βεβαίωσης-είσπραξης των ασφαλιστικών […]

The post ΜονΔΠρΑθ 5293/2020: ΕΦΚΑ – Τομέας Νομικών – Προσφυγή ακύρωσης ειδοποίησης πληρωμής – Ασφαλιστικές εισφορές – Πράξη βεβαίωσης οφειλής appeared first on The Greek Lawyer.