ΜονΔΠρΑθ 7187/2020   ΕΦΚΑ – Ταμείο Νομικών – Ανακοπή για την ακύρωση ταμειακών βεβαιώσεων – Ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΑΝ και στο ΤΕΑΔ – Παραγραφή. Βάσιμη ανακοπή για την ακύρωση ταμειακών βεβαιώσεων από οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΑΝ και στο ΤΕΑΔ. Δεν είχαν κοινοποιηθεί εις βάρος του ανακόπτοντος πράξεις καταλογισμού εισφορών, μη δυναμένων να θεωρηθούν ως […]

The post ΜονΔΠρΑθ 7187/2020: ΕΦΚΑ – Ταμείο Νομικών – Ανακοπή για την ακύρωση ταμειακών βεβαιώσεων – Ασφαλιστικές εισφορές στο ΤΑΝ και στο ΤΕΑΔ – Παραγραφή appeared first on The Greek Lawyer.