Κατάρτιση σύμβασης πίστωσης με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό. Υπερημερία οφειλέτη και σύναψη σύμβασης ρύθμισης οφειλής. Μεταβίβαση λόγω δωρεάς σε συγγενικό πρόσωπο περιουσιακών στοιχείων. Αποδείχθηκε ότι η επίδικη απαλλοτριωτική δικαιοπραξία έγινε με πρόθεση βλάβης της ενάγουσας. Απαγγελία υπέρ της ενάγουσας ολικής διάρρηξης της εν λόγω απαλλοτριωτικής πράξης (δωρεάς εν ζωή). (Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού […]

The post ΤρΕφΠατρών 89/2020: Σύμβαση πίστωσης με αλληλόχρεο λογαριασμό – Υπερημερία οφειλέτη – Σύμβαση ρύθμισης οφειλής – Διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας appeared first on The Greek Lawyer.