Με τη νέα εγκύκλιο Ε.2099/2020 της ΑΑΔΕ γίνονται γνωστά τα ακόλουθα: → Με τον ν. 4072/2012 εισήχθη η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, στο εξής Ι.Κ.Ε. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του άρθρου 43 που αφορά στα βασικά της χαρακτηριστικά, η εταιρική συμμετοχή και τα μερίδια αποσυνδέονται από το κεφάλαιο. Οι εισφορές μπορούν να είναι κεφαλαιακές, να […]

The post Εξωκεφαλαιακή εισφορά εταίρων ΙΚΕ: Πως αντιμετωπίζεται φορολογικά (εγκύκλιος) appeared first on The Greek Lawyer.