Κατόπιν επικοινωνίας του ΔΣΑ με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ενημερωθήκαμε ότι επίκειται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης (η οποία θα σταλεί προς δημοσίευση στο ΦΕΚ εντός της ημέρας) με την οποία θα παρατείνεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 παρ. 3 ν. 4684/2020 η διαδικασία συζήτησης των συναινετικών προσημειώσεων κατά την εξαιρετική διαδικασία του άρθρου 17 ν. 4684/2020 […]

The post Συναινετικές προσημειώσεις – Παράταση της διαδικασίας του άρθρου 17 ν. 4684/2020 appeared first on The Greek Lawyer.